Make your own free website on Tripod.com
  Profile
  Nasze atuty

Profile


W liceum uczy się obecnie 570 uczniów w 17 klasach. W roku szkolnym 1998/99 zamierzamy otworzyć cztery klasy pierwsze:

I A
profil ogólny (j. angielski i rosyjski)

I B
profil matematyczno-fizyczny (j. francuski i angielski)

I C
profil humanistyczny (rozszerzony j. francuski - 6 godzin w tygodniu, rosyjski i łacina od drugiej klasy)

O
(tzw. "zerówka") klasa dwujęzyczna o profilu ogólnym z pięcioletnim cyklem nauczania: klasa wstępna - 20 godzin tygodniowo języka francuskiego, od klasy pierwszej 6 godzin języka francuskiego tygodniowo i 5 przedmiotów nauczanych dwujęzycznie (po polsku i francusku): historia, geografia, biologia, fizyka i matematyka.

Tak naprawdę, to prawdziwe profilowanie rozpoczyna się od drugiej klasy, w pierwszej - nauka o profilu ogólnym (mp).

Egzaminy wstępne

Do klas I A, B i C - egzaminy pisemne jak w całym kraju:

22 czerwca 1998 (godz. 10.00) - j. polski)
23 czerwca 1998 (godz. 10.00) - matematyka

Nasze atuty

 • Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie w zawodzie nauczycielskim (średnia stażu 18 lat)
 • 2 lektorów francuskich(klasy dwujęzyczne i humanistyczne)
 • dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny (magnetofony,video,telewizja satelitarna i kablowa,radiowęzeł)
 • pracownia komputerowa (podłączenie do Internetu),pracownie przedmiotowe (fizyczna,chemiczna, biologiczna-wyposażona w telewizyjny zestaw mikroskopowy),sala gimnastyczna i siłownia,dwie biblioteki o bogatych księgozbiorach (polska i francuska)
 • coroczne wymiany z młodzieżą z Francji i Szwecji

  Wymiana kwiecień '98 (44096 bytes)

 • współpraca z liceami europejskimi w ramach programu SOKRATES-LINGUA
 • w drugim roku nauki,we wszystkich klasach prowadzone są zajęcia z informatyki
 • kserokopiarka dostępna dla wszystkich uczniów
 • zajęcia dodatkowe (koła przedmiotowe,klub piosenki francuskiej,kółko teatralne), zajęcia sportowe(siatkówka,koszykówka:w ubiegłym roku nasza żeńska drużyna siatkówki zdobyła 3 miejsce w pierwszej lidze międzyszkolnnej w woj. warszawskim)
 • możliwość zrobienia prawa jazdy i uczenia się języków obcych
 • kursy pilotów wycieczek zagranicznych
 • liczni laureaci olimpiad, finaliści konkursów przedmiotowych-patrz Aktualności
 • wyróżnienie w konkursie Życia Warszawy na najlepszą pracę maturalną
 • prężnie działający Samorząd Szkolny,który czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia i praw zapisanych w Statucie Szkoły,organizuje dyskoteki i akcje charytatywne.
 • ocena bardzo dobra,uzyskana przez naszą placówkę po wizytacji Kuratorium Oświaty
 • zwykłe przerwy międzylekcyjne po 10 minut;duża przerwa 11.30-12.00 (30 minut),w czasie której można zjeść obiad w szkolnej stołówce,wyjść do wspaniałego szkolnego ogrodu,na boisko albo posłuchać muzyki nadawanej z radoiwęzła przez samych uczniów
 • koncerty muzyczne,przedstawienia szkolne ,imprezy świąteczne
 • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne