Make your own free website on Tripod.comXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, Warszawa
AKTUALNOŚCI i wydarzenia z życia szkoły

O SZKOLE... garść informacji

NASZA PATRONKA Stefania Sempołowska

INFORMATOR dla ósmoklasistów starających się o przyjecie do naszej szkoły

HISTORIA LICEUM od 1935 roku

SPORT czyli siatkówka, koszykowka i inne

WEBMASTERS czyli informacje o twórcach tej strony

ODSYŁACZE do różnych ciekawych stron