Make your own free website on Tripod.com

SEMPOŁOWSKA Stefania

1869-1944, działaczka społeczna, pedagog, publicystka; organizatorka tajnego ruchu oświatowego w Królestwie Polskim; działaczka ruchu nauczycielskiego, zasłużona w walce o demokratyzację szkolnictwa; prowadziła akcje pomocy więźniom politycznym i jeńcom wojennym; prace o tematyce społecznej, książki dla młodzieży (Na ratunek 1934); Pisma (1960).

Multimedialna Encyklopedia PWN